ABC dofinansowania szkoleń

Szkolenia pracownicze czy też kursy dla menadżera i kadry zarządzającej to swego rodzaju norma, która jest jednocześnie gwarancją, iż dana firma poradzi sobie z wymogami jakie postawi przed nią konkurencja. Nie każde przedsiębiorstwo posiada jednak odpowiedni budżet, który pozwoliłby na tego typu inwestycje. Dla tych przedsiębiorców oraz tych firm, które nie posiadają odpowiednich środków na szkolenia, przygotowano specjalne wsparcie jakim jest dofinansowanie do szkoleń. Poniżej znajdą się najważniejsze informacje dotyczące wskazanej tematyki.
Środki finansowe mające służyć szkoleniom pracowniczym pochodzą z tak zwanych funduszy europejskich czy unijnych. Gdzie można składać wnioski o tego typu dofinansowania? Tego typu wnioski rozpatruje między innymi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Małe i średnie firmy mogą liczyć na dofinansowanie w postaci 80%, duże przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie równe 60% danego szkolenia.
Nie istnieje żadna górna ani dolna granica liczby szkoleń, co do których o dofinansowanie może się starać dana firma.
Kwota jakiej nie można przekroczyć starając się o dofinansowanie to kwota równa 1 mln euro.
O dofinansowanie może także starać się osoba prywatna – prowadząca własną działalność gospodarczą czy handlową.
Pomoc taka nie dotyczy pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie oraz na umowę o dzieło.
Warto pamiętać, że firma która otrzymała tego rodzaju pomoc, powinna przez okres 10ciu lat, przechowywać dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy oraz dokumenty szkoleniowe dla pracowników.

Dodaj komentarz