Czym właściwie jest telewizja?

Każdy użytkownik telewizji satelitarnej, który chce poszerzać swoją wiedzę, powinien zapoznać się z wieloma terminami opisującymi sprzęt i technologie stosowane do odbioru sygnału satelitarnego. Szczególnie istotne są pojęcia dotyczące przekazywania sygnału. Ich znajomość świadczy o tym, że korzysta się z telewizji satelitarnej w sposób świadomy.

Do najważniejszy zwrotów ze wspomnianej tematyki należą:
1) pasmo częstotliwości – zakres częstotliwości wykorzystywany w konkretnym celu (do przekazu sygnału radiowego i telewizyjnego używa się pasm C oraz Ku),
2) polaryzacja – wyróżnia się jej dwa rodzaje: linową i kołową; umożliwia optymalne wykorzystanie pasma częstotliwości rozumiane jako transmisję jak największej liczby kanałów,
3) transponder – urządzenie umieszczone na satelicie przechwytujące pojedyncze kanały z Ziemi i przekazujące je w inne rejony świata,
4) C-Band – pasmo częstotliwości w zakresie od 3,7 do 4,2 GHz wykorzystywane przy transmisjach analogowych i cyfrowych,
5) DVB (Digital Video Broadcasting) – zestaw standardów transmisji danych cyfrowych w MPEG,
6) DVB-C – system cyfrowego przekazu danych na użytek telewizji kablowej.

To oczywiście tylko część terminologii opisującej metody przekazu sygnału. Niemniej jednak znajomość zaledwie tych paru zwrotów może wydatnie pomóc w obsłudze telewizji satelitarnej.