Gdzie najlepiej rozkręcać biznes?

biznesmenNajnowszy raport sporządzony przez magazyn „Forbes” wykazał, że najlepszym krajem na otwieranie własnej firmy jest Irlandia. Kraje ten poprawił swój wynik aż o 5 oczek, bo jeszcze w roku 2012 znajdował się pod tym względem na miejscu szóstym. Warto zaznaczyć, że całe zestawienie obejmowało aż 145 państwa zlokalizowane praktycznie na wszystkich kontynentach. Co zatem sprawiło, że właśnie Irlandia okazała się być najbardziej przyjazna wszystkim osobom marzącym o założeniu własnej działalności gospodarczej?

Irlandia otrzymała wysokie noty we wszystkich kryteriach, jakie „Forbes” bierze pod uwagę oceniające kraje pod względem warunków do rozwoju firm. Elementami, na które zwraca się uwagę są m.in. na poziom korupcji, wolność zarówno handlowa, monetarną, jak i osobistą, a także na system podatkowy, ochronę praw własności, innowacyjność, poziom biurokracji, ochronę inwestorów itp.Mimo głębokiej recesji, jaka dotknęła Irlandię wraz z początkiem kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej, kraj ten zdołał podnieść się i pokonać problemy. Co ciekawe, nawet, kiedy państwo notowało dużo gorsze wyniki, a jego gospodarka podupadała, to wciąż pozostawało ono względnie atrakcyjne dla przedsiębiorców. Amerykańska Izba Handlowa wyliczyła nawet, że od 2008r., czyli od momentu wybuchu kryzysu w UE, w Irlandii zainwestowano łącznie 129,5 miliarda dolarów!

Polska uplasowała się dopiero na 39. pozycji, jednak wyprzedziły nas 3 kraje, które znajdują się relatywnie blisko naszych granic. Były to Estonia, Litwa oraz Łotwa, które zajęły odpowiednio miejsca 23., 25. oraz 35.

Dodaj komentarz