Globalizacja i dostawy

W czasach globalizacji i nasilenia się oczekiwań cenowych konsumentów trudno jest jednak sądzić, że wszystkie międzynarodowe koncerny znajdą nagle chęci do tego, by wdrażać etyczne łańcuchy dostaw w swoich przedsiębiorstwach. Taka ustabilizowana etyka dostaw stanowi poważny problem dla marketingu wielkich firm i ich budżetów.Sam fakt działania pro-środowiskowego czy wdzięczności pracowników najniższego szczebla za wyższą pensję i lepsze warunki pracy, nie jest w stanie przesądzić o wdrożeniu takich rozwiązań.

Działy marketingowe wielkich firm, twierdzą wręcz, że w epoce globalizacji taka etyka dostaw kosztuje zbyt wiele i finansowo się po prostu nie opłaca (Collinson C., 2001 and Knight A. dr, OBE, 2004).

Chęć zarabiania na produktach sprowadzanych zza granicy jest całkowicie zrozumiała. Można jednak jednocześnie i zarabiać i robić to zgodnie z normami etycznymi i podstawowymi zasadami moralności.

Wpływ wprowadzenia etycznych łańcuchów dostaw na wielkie organizacje i ich strategie marketingowe może być w dłuższej perspektywie zaskakująco pozytywny: zyskają zarówno koncerny, jak i klienci.

Ostateczny konsument kupując produkt końcowy będzie mieć świadomość, że nie wyprodukowały go zmuszane do pracy dzieci, młodzi ludzie pracujący w warunkach urągających człowieczeństwu ani nie ucierpiało zanieczyszczane do granic możliwości środowisko.

Dodaj komentarz