Internet-szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Codziennie sprawdzają pocztę, czytają newsy, szukają informacji i robią zakupy. To Internet jest pierwszym miejscem do którego kieruje się kroki chcąc dowiedzieć się czegoś o firmie, produkcie, usłudze. Wizytówką nowoczesnego przedsiębiorstwa jest strona www na której przedstawia się historię firmy, jej złożenia strategiczne, ofertę produktową bądź usługową, kadrę pracowniczą itd. Ale firmowa strona internetowa to obecnie tylko podstawa funkcjonowania w nowoczesnym, biznesowym świecie.

Internet to przede wszystkim wspaniałe narzędzie wszechstronnego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wykorzystanie Internetu w codziennej działalności firm wpływa na globalne przyspieszenie rozwoju gospodarczego świata. Wdrożenie innowacji technologicznych powoduje zasadniczy wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przekłada się to zarówno na zwiększenie wydajności, jakości oraz na niższe koszty działalności w różnych obszarach.

W przypadku polskich przedsiębiorstw sektora MSP panuje wyraźna tendencja do wdrażania nowoczesnych rozwiązań, technologii w każdym obszarze działalności. Wśród przedsiębiorców jest coraz większa świadomość przewagi konkurencyjnej, jaka następuje w wyniku wprowadzenia firmy na drogę innowacyjności. Dlatego bardzo ważne jest dalsze inwestowanie w badania i ogólnie kontynuowanie działań na rzecz rozwoju technologicznego opartego na Internecie.

Wielkie wsparcie w tym zakresie daje inicjatywa wynikająca z propozycji uzyskania dotacji na różnego typu działania innowacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wspiera przedsiębiorców, którzy pragną wykorzystać możliwości jakie daje Internet w zakresie prowadzenie nowoczesnej firmy.

Dodaj komentarz