Leasing w pigułce

Leasing to pojęcie, z którym powinien zapoznać się nieco bliżej każdy przyszły przedsiębiorca czy właściciel danej firmy. Leasing umożliwia nam, na podstawie zawartej umowy i określonych w niej warunków, korzystanie z dóbr trwałych takich jak: maszyny, urządzenia, środki transprotowe, linie produkcyjne, taśmociągi, sprzęt elektroniczny itp. bez konieczności nabywania ich na własność.  Jest to dużo bardziej opłacalna i coraz częściej wybierana forma kredytowania niż tradycyjna pożyczka w banku czy innej tego typu instytucji.

Leasing uwzględnia w umowie takie punkty jak:

  • czas użytkowania danego sprzętu czy innego dobra trwałego;
  • raty leasingowe obejmujące: określoną część wartości środka trwałego adekwatnie do czasu jego użytkowania; oprocentowanie kredytu; inne koszta ustalone przez strony.

Mówiąc o leasingu należy też wymienić trzy jego główne rodzaje:

  • leasing bezpośredni  występujący wtedy gdy leasingodawcą jest producent środków trwałych;
  • leasing operacyjny  który uwzględnia wcześniejsze wywiązanie się z obowiązującej umowy oraz daje możliwość tym samym dalszego przekazywania tego samego przedmiotu umowy leasingowej innym leasingobiorcom;
  • leasing finansowy – umowa w tym rodzaju leasingu przewiduje możliwość automatycznego przekazania przedmiotu leasingu na własność leasingobiorcy, który w czasie lub przed terminem uiścił wszelkie raty oraz dotrzymał warunków umowy.

Leasing jest bardzo pomocny szczególnie wtedy gdy jednostka decydująca się na prowadzenie własnej działaności gospodarczej, dopiero wkracza na rynek usług czy danego produktu i usiłuje jak najmniejszym nakładem rozwinąć swój zakres świadczonych usług. Leasing jest też bardzo pomocny, w przypadku gdy firma już istniejąca popada w problemy finansowe i poszukuje z nich skutecznego wyjścia.  Jest on traktowany jak doskonała alternatywa dla wymagających wkładu finansowego inwestycji.

Dodaj komentarz