Przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy

W każdym zakładzie pracy obowiązkowe jest przestrzeganie ustaleń związanych z BHP. Obiekty pomieszczenia zakładu muszą spełniać wymogi BHP. Co więcej, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia specjalnego szkolenia, dzięki któremu pracownicy poznają zasady bhp.

Uprawniona jest do tego również osoba kierująca pracownikami, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zasad przepisów BHP należy bezwzględnie przestrzegać, a pracodawca ma obowiązek sprawdzania, czy są one stosowane – między innymi kontrolować, czy zatrudnieni przy wykonywaniu prac niebezpiecznych noszą ochronny strój BHP.

Za łamanie tych przepisów grożą wysokie kary.

Dodaj komentarz